HULP BIJ ONZE WERKING IN BELGIË

Vrijwilligerswerk

Wil je graag vrijwilligerswerk doen voor Side by Side India vzw? Jouw hulp is meer dan welkom. Neem contact op met ons en we bekijken hoe we kunnen samenwerken.

Side by Side India vzw is nog een kleine organisatie. We kunnen hierdoor (nog) geen vrijwilligers begeleiden die in India willen gaan meewerken aan de realisatie van de projecten.

Bekendmaking en fondsenwerving

Je kunt de werking van Side by Side India vzw meer bekendheid geven op verschillende manieren (info-actie, artikel in een ledenblad, een inzamelingsactie organiseren, …). We luisteren graag naar je ideeën en kijken hoe we hierbij kunnen helpen.

Financiële steun aan de Noordwerking in België

Wil je onze sensibiliserende activiteiten in België ondersteunen, dan kan je een gift storten op onze rekening Side by Side India vzw BE19 9731 1176 1212

Let op: voor deze gift krijg je géén fiscaal attest.