FINANCI√čLE STEUN AAN DE PROJECTEN IN INDIA

Alle giften voor de projecten in India kun je storten op rekening van Hubeje vzw BE43 4352 0990 0101, met als mededeling ‘Side by Side 469’. Is je gift voor een specifiek doel bestemd, vermeld dit dan bij de mededeling (Iswar Sankalpa, sponsorkind, Covid-19, ...)

Elke gift is uiteraard welkom, vanaf 40 euro per jaar krijg je van Hubeje vzw een fiscaal attest.

Side by Side India vzw is met verschillende projecten bezig. Daarom laten we aan jou de keuze:

1. Een algemene gift

Als je een algemene gift doet, dan beslist het bestuur van Side by Side India waarvoor dat geld gebruikt zal worden.

Side by Side India vzw kiest voor duurzame projecten die bijdragen tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep. Hierbij is het de bedoeling is dat projecten bij het beëindigen van de financiële steun zelfstandig verder kunnen bestaan.

Side by Side India vzw besteedt daarbij een bijzondere aandacht aan projecten die de (rechts)positie van vrouwen en kinderen in nood in India in de ruimste zin van het woord kunnen verstevigen. Wij zijn hiervoor actief in de deelstaten Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu en West-Bengalen. Wij steunen enkel partners die we persoonlijk kennen en waarvan we de projectwerking in India bezocht hebben.

Omdat Side by Side India vzw verschillende projecten tegelijkertijd steunt en, eens de gesteunde initiatieven zelfstandig verder kunnen bestaan, regelmatig op zoek gaat naar nieuwe projecten vormt dit de meest aangewezen vorm van steun.

2. Een gift voor een specifiek doel

Wens je een gift te doen voor een specifiek doel, dan kun je dit mee opgeven bij je overschrijving.

Wens je bijvoorbeeld één gezin gedurende één maand te voorzien van een Covid-19 hulppakket, dan kan dit door € 60 te storten op rekening van Hubeje vzw BE43 4352 0990 0101, met als mededeling ‘Side by Side 469 - Covid-19’.

3. Financiële sponsoring van een schoolkind

Side by Side India zorgt ervoor dat arme kinderen naar een goede school kunnen gaan, omdat ze zo meer kansen krijgen in het leven. We werken met persoonlijke peterschappen waarbij de sponsoring gebruikt wordt voor de schoolkosten en de begeleiding van het kind, maar ook de andere gezinsleden ten goede komt.

Kiezen voor een peterschap van Side by Side India is een unieke keuze. Een langetermijnengagement dat veel meer is dan een vluchtige, eenmalige gift voor een goed doel.

Als Side by Side India-peetouder betaal je maandelijks 20 euro voor het steunen van een petekind in de lagere school, voor de studies van een petekind in de hogere school betaal je 25 euro per maand. Wij volgen de schoolresultaten van de schoolkinderen verder op en houden je op de hoogte van de resultaten van je eigen petekind.

Side by Side India besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegegensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe Europese wetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, moet de privacy en de persoonsgegevens van alle burgers beter beschermen. Grote en kleine bedrijven, organisaties, verenigingen en andere initiatieven moeten hiermee rekening houden. Side by Side India vzw draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens (e-mailadres en/of postadres) goed bescherm zijn, deze niet uitwisselt met derden en alleen gebruikt in het kader van de eigen werking (digitale nieuwsbrief, uitnodiging voor Side by Side India vzw activiteiten, enzomeer). Wanneer u ons steunt bij onze projecten of onze werking houden wij u graag op de hoogte wat wij met deze steun aanvangen en informeren wij u graag over onze activiteiten. Als u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u dit op elk moment per e-mail melden aan contact@sidebyside-india.org.