Onderwijs & vorming

‘Education for All’ is het motto van de Indiase regering om leerplichtonderwijs tot 14 jaar echt te ondersteunen. In India hebben echter nog te veel kinderen niet de mogelijkheid om degelijk onderwijs te genieten. Volgens UNESCO geniet 50 % van de kinderen geen kleuteronderwijs, geniet 10 % van de kinderen geen basisonderwijs en start maar 60 % van de kinderen met secundair onderwijs. Bovendien laat de kwaliteit van het onderwijs vaak ook te wensen over omdat de lessen vaak door niet goed opgeleid personeel worden gegeven of omdat leerkrachten gewoon niet komen opdagen.

Door aan kinderen in India mogelijkheden te geven om kwaliteitsvol onderwijs te volgen, krijgen ze een kans om aan de armoede te ontsnappen. Een opleiding vergroot immers de mogelijkheid om later een degelijke job te vinden. Hierdoor kunnen armen hun lot in eigen handen nemen en wordt het verschil tussen rijk en arm kleiner. Side by Side India vzw wil een steentje bijdragen met 2 concrete projecten in Eluru.

Project 1: sponsoring van schoolkinderen in Eluru

Sinds 2012 ondersteunt Side by Side India vzw 21 sponsorkinderen in de dorpjes van Eluru. Side by Side India  vzw betaalt voor die kinderen alle kosten die verbonden zijn aan het schoolgaan. De selectie van deze eerste groep kinderen gebeurde door Zuster Dionysia en de bestuursploeg van Side by Side India vzw
Op basis van de informatie in het sociaal onderzoek (zie tabblad 'voorstelling'), konden we bewuster keuzes maken rond dit sponsorprogramma:

  • het is noodzakelijk zowel kinderen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs als kinderen in hoger onderwijs te steunen
  • een betere opvolging van de schoolresultaten is nodig, om zo vlug mogelijk problemen op school aan te pakken en om vroegtijdige stopzetting van studies te vermijden
  • we willen meer meisjes dan jongens ondersteunen om hun kansen op onderwijs te verhogen

De opvolging van deze sponsorkinderen gebeurt door Rao. Hij is een sociaal werker die ter plaatse voor Side by Side India vzw werkt, onder supervisie van de Vincentian Fathers. Rao zorgt ervoor dat alle correspondentie en financiële steun naar ieder kind gaat en houdt ons op de hoogte van de noden van de sponsorkinderen en hun vorderingen op school.

De supervisie van dit sponsorproject gebeurt door Hubeje vzw en door de bestuursleden, die op regelmatige basis naar Eluru reizen. In 2014 breidden we de groep sponsorkinderen een eerste maal uit, tot 30. Vanaf juni 2016 steunen we 40 schoolkinderen. In juni 2017 breidden we de groep schoolkinderen nog eens uit. We ondersteunen ondertussen 45 schoolkinderen en hun families.

Geschatte kosten: 

Om 45 sponsorkinderen onderwijs te laten volgen op verschillende niveau's, hebben we jaarlijks 13.250 euro nodig. 
Hiermee betalen we voor hen de inschrijvingsgelden en schoolmaterialen, het schooluniform, de maaltijden op school, de kosten voor medische zorgen en de begeleiding door de social worker.

 

Project 2: extra vorming voor meisjes en vrouwen

In de dorpen die we ondersteunen, leven heel wat vrouwen die maar kort school liepen. Hierdoor leerden ze weinig vaardigheden en kunnen ze enkel in de landbouw, als dagloner bij grondeigenaars aan de slag. Ook al is dit zwaar werk, toch kunnen ze op die manier geen volwaardig inkomen verwerven. 
Deze vrouwen willen we helpen, door hen vaardigheden bij te brengen die hen in staat moeten stellen om in de dorpen winstgevende activiteiten te starten.

Door de verkoop van artisanale producten kunnen ze zelf instaan voor een extra inkomen, waarmee ze hun leefsituatie kunnen verbeteren.
De verkoop van de producten zou op de lokale markt kunnen gebeuren, maar kan ook via Side by Side India vzw in België gerealiseerd worden.

Geschatte kosten:

Verschillende reeksen naailessen zijn reeds afgerond, nu is borduren en sarees beschilderen aan de orde, dorp per dorp.
Om deze projecten te ondersteunen is jaarlijks ongeveer 3.500 euro nodig.

 

Project 3: zomerklassen voor alle kinderen uit de 4 dorpen

Veel kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de lessen vlot te kunnen volgen. Daarom worden tijdens de vakantie, van april tot juni, zomerklassen georganiseerd waaraan alle kinderen uit de dorpen kunnen aansluiten. Ze krijgen extra lessen wiskunde en Engels en leren ook meer over het gebruik van de computer.
Dit helpt hen om tijdens het schooljaar de leerstof te verwerken.

Geschatte kosten:

Om de zomerklassen te ondersteunen is jaarlijks ongeveer 1.000 euro nodig.

 

Een dag in het leven van Aparna

Over de leefomstandigheden in Eluru en de sponsorkinderen, kunnen we veel vertellen. Maar beelden maken soms meer duidelijk dan veel uitleg. We zijn dan ook zeer tevreden dat we een video ontvingen over Aparna, één van de 45 schoolkinderen die we sponsoren.
Veel plaatsen, maar ook typische beelden, zijn voor ons ondertussen vertrouwd geworden. En de mensen die we hier ondertussen leerden kennen, hebben we uiteraard in ons hart gesloten.