Gezondheidszorg

Bhimadole Development Society

Medische controles en preventieve gezondheidszorg

In de regio van Eluru zijn heel wat gezondheidsvoorzieningen. Alleen zijn die voorzieningen erg duur en daardoor onvoldoende toegankelijk voor de armste bewoners. Van bij het eerste bezoek aan Eluru ontstond daarom het idee om een project rond basisgezondheidszorg uit te werken.

Hierbij stelden we drie doelen voorop:

  • ondervoeding wegwerken in het stadje Eluru;
  • zorgen dat de bewoners in een medisch centrum gratis bij een verpleegkundige terechtkunnen voor basisverzorging;
  • regelmatig infosessies organiseren in dit medisch centrum rond hygiëne, voeding, opvoeding, preventie van aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, …

Uit het sociaal onderzoek dat werd gevoerd in 2014 bleek dat deze problemen dringend aangepakt moesten worden. We startten daarom in 2015 al met regelmatige medische controles van de bewoners in de vier dorpen. Op regelmatige basis kregen de dorpelingen de kans om naar een gratis 'medical camp' te gaan. Hierbij werden zowel algemene als specifieke controles (b.v. oogcontroles) uitgevoerd.

Een team van dokters en verpleegkundigen onderzoekt alle bewoners die dit wensen. Indien nodig wordt medicatie meegegeven of worden de patiënten doorverwezen. De evolutie van de gezondheidstoestand wordt opgevolgd, waarbij de medische problemen en voorgeschreven medicatie nauwkeurig wordt bijgehouden. Voor deze gezondheidscontroles wordt samengewerkt met de verpleegkundigen die door de Indische overheid naar deze dorpen worden gestuurd.

Er wordt ook in preventieve gezondheidszorg voorzien: tijdens de bijeenkomsten van de dorpsvrouwen wordt door de begeleidsters systematisch stilgestaan bij gezondheidspreventie. Gaandeweg worden deze vormende activiteiten verder uitgebreid.

Geschatte kosten: Voor de realisatie van deze doelstelling voorzien we een minimum budget van 4.000 euro per jaar.

Bouw van een waterzuiveringsinstallatie

In gesprekken met dorpsbewoners en tijdens dorpsbijeenkomsten kwam naar voor dat voor de twee dorpen Buragagudem en Tallagudem de beperkte beschikbaarheid van drinkbaar water een groot probleem vormt. Ook al zijn er waterbronnen, het water is niet geschikt voor consumptie en bevat heel veel kalk. Ook als het water gekookt wordt, blijft het ongeschikt voor regelmatige consumptie.

Een aantal dorpsbewoners lossen dit probleem op door gezuiverd water te kopen. De meeste dorpsbewoners kunnen zich evenwel onvoldoende water voor de dagelijkse noden veroorloven. Een bijkomend probleem is dat de dorpsbewoners naar naburige dorpen moeten reizen om water aan te kopen en het water niet of moeilijk naar huis kunnen brengen gezien de meeste dorpsbewoners niet beschikken over eigen vervoersmiddelen.

De ouderen die in beide dorpen wonen, beschikken door de combinatie van beide elementen, over geen zuiver en gezond water. Hetzelfde probleem stelde zich in de andere twee dorpen waar we actief zijn, maar daar had het dorpsbestuur zelf voldoende middelen om een waterzuiveringsinstallatie met verdeelpunt te bouwen.

De vraag werd door bewoners van de dorpen aan hun dorpsbesturen gesteld en besproken. De dorpsbesturen zijn tot samenwerking bereid en willen zelf een belangrijke rol spelen bij de bouw en het verdere onderhoud van de installatie:

  • De grond waarop de waterzuiveringsinstallatie en het verdeelpunt gebouwd wordt, is eigendom van het dorpsbestuur.
  • Het water dat gezuiverd zal worden, komt uit het waterreservoir van het dorpsbestuur.
  • De elektriciteit die nodig is voor de zuivering van het water, wordt door het dorpsbestuur betaald.
  • Het onderhoud en de uitbating van de waterinstallatie zal door het dorpsbestuur gedaan worden. Zij zullen hier een personeelslid voor aanstellen.
  • De dorpsbewoners kunnen dagelijks water afhalen mits het betalen van een kleine vergoeding (3 INR per 20 liter).

Geschatte kosten: Voor de bouw van deze waterzuiverinsinstallatie met verdeelpunt werd een budget van 8.335 euro voorzien.