Gezondheidszorg

In de regio van Eluru zijn heel wat gezondheidsvoorzieningen. Alleen: die voorzieningen zijn te duur en daardoor onvoldoende toegankelijk voor de armste bewoners. Van bij het eerste bezoek aan Eluru ontstond daarom het idee om een project rond basisgezondheidszorg uit te werken.

Hierbij stelden we drie doelen voorop:

  • ondervoeding wegwerken in het stadje Eluru
  • zorgen dat de bewoners in een medisch centrum gratis bij een verpleegkundige terechtkunnen voor basisverzorging
  • regelmatig infosessies organiseren in dit medisch centrum rond hygiëne, voeding, opvoeding, preventie van aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, …

 

Uit het sociaal onderzoek bleek dat deze problemen dringend moeten aangepakt worden. We startten daarom in 2015 al met regelmatige medische controles van de bewoners in de vier dorpen. Een team van dokters en verpleegkundigen onderzoekt alle bewoners die dit wensen, verwijzen hen zo nodig door en de evolutie van de gezondheidstoestand wordt opgevolgd. Voor deze gezondheidscontroles wordt samengewerkt met de verpleegkundigen die door de Indische overheid naar deze dorpen worden gestuurd.

Er wordt ook preventief aan gezondheid gewerkt: tijdens de bijeenkomsten van de dorpsvrouwen zal door de begeleidsters systematisch stilgestaan worden bij gezondheidspreventie. Gaandeweg willen we deze vormende activiteiten uitbreiden.

Geschatte kosten:

Het is moeilijk om in te schatten wat de kosten voor de realisatie van deze doelstelling zullen zijn, maar we voorzien een minimum budget van 4.000 euro per jaar.