Ontstaan

Vanaf de jaren '70 werden heel wat Indische kinderen door Belgische ouders geadopteerd. Veel van die kinderen willen, eens ze wat ouder zijn, naar India reizen om hun voorgeschiedenis en hun moederland te leren kennen (rootsreizen). Die nieuwe kennismaking leidt vaak naar een engagement, de wil om iets concreets terug te doen voor hun moederland.

Zo is ook Side by Side India vzw ontstaan. In 2012 reisden twee geadopteerden naar India. Ze kwamen terug met de wil om via concrete projecten een oplossing te bieden aan de noden die ze gezien hadden.

De naam werd gekozen om twee redenen:

  • de projecten willen we realiseren met Indische geadopteerden en niet-geadopteerden samen,
  • de projecten willen we realiseren samen met Indische partners en in samenspraak met de mensen die we helpen.