Doel

Met onze werking willen we de band tussen België en India versterken en op bescheiden schaal helpen om de leefsituatie van de armsten in India te verbeteren.

Want vergis je niet: ondanks de economische groei en de culturele rijkdom van hun land, leven heel wat Indiërs in erbarmelijke omstandigheden.

Rond deze thema's zijn we met Side by Side India vzw actief:

  1. onderwijs en een toekomstperspectief voor alle kinderen;
  2. gezondheidszorg voor iedereen;
  3. een menswaardige en veilige huisvesting;
  4. een evenwaardige plaats voor de vrouw in de Indische samenleving.

Omdat we de noden van de arme bevolking onvoldoende kenden, vroegen we aan The Bhimadole Development Society een sociaal onderzoek te verrichten in de vier dorpen (Buraigudem, Kothammupparu, Kothuru en Tallagudem) waar we in oorsprong actief waren. Uit dit onderzoek is gebleken op welke noden we ons het beste richten.

NOORDWERKING IN BELGIË

Side by Side India vzw is in België actief als vereniging zonder winstoogmerk. We organiseren activiteiten om mensen bewust te maken van de noden van de arme Indische bevolking. De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

  • het verstrekken van informatie aan derden en hen bewust maken van de specifieke noden in India, waarvoor de vereniging werkt;
  • het ontwikkelen, bevorderen en onderhouden van de contacten tussen kinderen, ouders en andere steekhouders en Belgische en/of Indische sponsors;
  • het samenwerken met andere organisaties en instellingen met gelijkaardige doeleinden (o.a. door contracten, samenwerkingsverbanden, gezamenlijke subsidieaanvragen, acties,…).

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Voor de noordwerking in België werken we met vrijwilligers. We vinden het belangrijk om in ons team samen te werken met zowel Indische adoptiekinderen als in België geboren Belgen. Doel van onze noordwerking is het werven van fondsen om de projecten in India mogelijk te maken maar zeker ook sensibilisering van Belgen voor de noden die Side by Side India vzw aankaart.

Voor de zuidwerking in India werkt Side by Side India vzw zoveel mogelijk met lokale partners die voor de uitwerking en de opvolging van de projecten instaan. Side by Side India geeft hen een correcte vergoeding voor het verrichte werk.

Voor het financieren van de projecten in India werken we samen met HUBEJE vzw (Hulp van de Belgische Jezuïeten aan de derde wereld). Deze vzw is een bundeling van autonome projecten in Kongo en India. Dankzij deze samenwerking kunnen we terugvallen op de ervaring van een grotere organisatie voor de opvolging van de projecten en de geldoverdracht naar India, wat het werken voor ons veel gemakkelijker maakt. Bijkomend pluspunt is dat onze sponsors fiscale attesten krijgen voor giften vanaf 40 euro per jaar. Als vereniging blijven we autonoom in de keuze van projecten en de uitwerking ervan.