Doel

NOORDWERKING IN BELGIË EN ZUIDWERKING IN INDIA

Side by Side India vzw heeft tot doel het opzetten en ondersteunen van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in India. Specifieke aandacht wordt besteed aan projecten die de (rechts)positie van vrouwen en kinderen in nood in India, in de ruimste zin van het woord, kunnen verstevigen.

Wij proberen deze doelen onder andere te verwezenlijken door het werven van fondsen door middel van bewustwordingscampagnes en andere activiteiten.

Side by Side India vzw is in België actief als vereniging zonder winstoogmerk. Onder deze naam worden activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van de noden van de arme Indische bevolking.

Voor de noordwerking in België werken we met vrijwilligers. We vinden het belangrijk om in ons team samen te werken met zowel Indische adoptiekinderen als in België geboren Belgen. Doel van onze noordwerking is het werven van fondsen om de projecten in India mogelijk te maken maar zeker ook sensibilisering van Belgen voor de noden die Side by Side India vzw aankaart.

Voor de zuidwerking in India werkt Side by Side India vzw zoveel mogelijk met lokale mensen en organisaties die voor de uitwerking en de opvolging van de projecten instaan. Side by Side India geeft hen een correcte vergoeding voor het verrichte werk.

Voor de uitbouw van de projecten in India werken we samen met de vzw HUBEJE (Hulp van de Belgische Jezuïeten aan de derde wereld). Deze vzw is een bundeling van autonome projecten in Kongo en India. Als vereniging blijven we autonoom in de keuze van projecten en de uitwerking ervan. Maar dankzij de samenwerking kunnen we terugvallen op de ervaring van een grotere organisatie, voor de opvolging van de projecten en de geldoverdracht naar India, wat het werken voor ons veel gemakkelijker maakt.
Een ander belangrijk pluspunt: onze sponsors krijgen fiscale attesten voor giften vanaf 40 euro per jaar.