Bezoek aan Nayagram

In februari 2023 heb ik een werkbezoek gemaakt aan onze partner Iswar Sankalpa in Kolkata (India). Zoals jullie weten steunt Side by Side India vzw projecten met de focus op het creëren van kansen voor meisjes en vrouwen. Corona heeft zoals overal ter wereld een grote impact gehad op de werking van onze partner, Iswar Sankalpa. Toch zag ik dat ze - ondanks corona - een grote weerbaarheid aan de dag leggen om vrouwen een menswaardige toekomst te geven.

Iswar Sankalpa is een opvang en rehabilitatie initiatief voor personen met psychische kwetsbaarheid in de miljoenenstad Kolkata. Ze hebben zowel een werking voor vrouwen als voor mannen. De meeste van de personen die ze opvangen zijn achtergelaten op straat omwille van hun psychische verwardheid. Er heerst een groot taboe en stigma op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze mensen belanden dan in een spiraal van armoede en geweld.
Mevrouw Sarbani Das Roy is oprichtster van dit project. Haar grote inspiratie haalt ze uit het model van Geel (open psychiatrisch centrum). Het 'normaliseren' van de samenleving om op een inclusieve manier om te gaan met iedereen ongeacht psychische kwetsbaarheid is haar droom. Iswar Sankalpa vangt hen op en geeft hen een dagstructuur en zoekt mee naar een zinvolle activiteit voor hen.
Het is ook met enige fierheid dat Sarbani Das Roy (oprichtster) spreekt over de erkenning die Iswar Sankalpa heeft gekregen in 2021 van de WereldGezondheidsOrganisatie als een modelvoorbeeld van rehabilitatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het is mooi om te zien dat de steun van Side by Side India vzw ten goede komt aan de werking van Iswar Sankalpa. De steun is niet enkel financieel maar ook morele ondersteuning en zelfs expertise-uitwisseling. Aangezien ik zelf in mijn vroegere beroepsactiviteit bij de Broeders van Liefde in contact kwam met prachtige projecten voor personen met een psychische kwetsbaarheid in India, kon ik samen met de oprichtster van Iswar Sankalpa van gedachten wisselen over de vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg en wat werkt in India en wat niet.
Steun vanuit Side by Side India vzw blijft nodig en we engageren ons om ook in 2023 en daaropvolgend Iswar Sankalpa te blijven steunen. Het is ook dankzij uw steun dat Side by Side India vzw dit kan blijven waarmaken.

Prakash Goossens
voorzitter Side by Side India vzw